Animacja na 850-lecie fundacji opactwa cystersów w Kołbaczu

Z okazji rocznicy fundacji klasztoru, dokonanej w 1173 r. przez kasztelana szczecińskiego Warcisława II Świętoborzyca z rodu Gryfitów, przygotowujemy podczas tegorocznych „Cieni zapomnianych kultur” niespodziankę! Zaprezentujemy animację, w której ożywimy dawne opactwo w Kołbaczu i przybliżymy skalę jego założenia. Będzie to artystyczna impresja, za którą stoją multimedialni twórcy, odpowiedzialni za oryginalne mappingi prezentowane przez nas na kołbackich murach – Patryk Stępniak-Pater (obraz) i Artur Sosen Klimaszewski (muzyka).   


Punktem wyjścia do stworzenia animacji była interpretacja rozmieszczenia poszczególnych zabudowań opactwa podjęta przez Marcina Kunę, na podstawie mapy Lubinusa.

Prezentacja animacji: po zakończeniu spotkania „GREFENHAGENER KREISBAHNEN” (g. 19.00, świetlica przy kościele pocysterskim).

W drugiej części wieczoru zapraszamy na koncert JERZEGO MAZZOLLA z materiałem z płyty „Być” (g. 20.30, kościół pocysterski w Kołbaczu).