Kołbacz reKonstrukcja

Konkurs „Kołbacz – reKonstrukcja” dla młodych architektów i projektantów na wizję rewitalizacji miejscowości Kołbacz w oparciu o jej unikalne historyczne dziedzictwo – rozpisany w maju 2010 r. Konkurs, którego organizatorem było Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki, a fundatorem nagród Gmina Stare Czarnowo adresowany był do studentów oraz absolwentów uczelni kształcących w dziedzinie projektowania (architektury, budownictwa, architektury krajobrazu), którzy nie ukończyli 35 roku życia. Na konkurs nadesłano 17 prac, w większości zespołowych. Uczestnicy mogli zmierzyć się w swoich pracach z tematyką rewitalizacji w kategoriach: architektoniczno – urbanistycznej, przyrodniczo – krajobrazowej, a także społeczno – kulturowej.

Jury konkursowe w skład którego wchodzili arch. Małgorzata Cymbik (Towarzystwo Urbanistów Polskich w Szczecinie), arch. Iwona Łukaszewska (Towarzystwo Urbanistów Polskich w Szczecinie), arch. Marek Orłowski (Stowarzyszenie Architektów Polskich w Szczecinie), Marek Woś (wójt Gminy Stare Czarnowo), ks. Andrzej Sowa (proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Kołbaczu, historyk sztuki), Radosław Palus (prezes Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki) zdecydowało o przyznaniu:

1) przyznaniu dwóch równorzędnych pierwszych nagród pracom przygotowanym przez:

  • zespół w składzie: Tomasz Małachowicz i Mateusz Grzybowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek – Architektura i Urbanistyka)Uzasadnienie werdyktu: „Za najlepsze połączenie klimatu przestrzeni zastanej z nowymi elementami zagospodarowania oraz dbałość o wykorzystanie systemu przestrzeni publicznych”.
  • zespół w składzie: Roman Brunda i Dorota Franek (ZUT w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, kierunek – Architektura Krajobrazu)Uzasadnienie werdyktu: „Za najbardziej kreatywne podejście do serca Kołbacza, tj. otoczenia pocysterskiego kościoła”.

2) przyznaniu trzeciej nagrody pracy przygotowanej przez zespół w składzie: Joanna Bartoszewicz, Karol Kowalski, Michał Pawluk, Maciej Prósiński (ZUT w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek – Architektura i Urbanistyka). Uzasadnienie werdyktu: „Za niezwykle bogatą i kompleksową choć nieco oderwaną od tradycji, koncepcję zagospodarowania dużego obszaru Kołbacza i wartościową propozycję funkcjonalną zabudowy terenu Kołbacza”.

3) przyznaniu trzech wyróżnień pracom przygotowanym przez:

  • zespół w składzie: Barbara Talaśka, Adam Nieszporek, Karol Wierciński (GreenUrban Planning Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu i Planowania Przestrzennego),Uzasadnienie werdyktu: „Za rozmach w kreowaniu nowej zabudowy i koncepcję produktów regionalnych”.
  • zespół w składzie: Karolina Piórkowska, Ewa Przepiórska, Łucja Wyrąbkiewicz, Joanna Wiśniowiecka, Tomasz Ryba (ZUT w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek – Architektura i Urbanistyka) Uzasadnienie werdyktu: „Za najlepszą przystań kajakową”.
  • zespół w składzie: Sylwia Białoszycka, Agata Kowalak, Katarzyna Lukosek, Irena Nowacka, Aleksandra Ostapiuk (ZUT w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek – Architektura i Urbanistyka) Uzasadnienie werdyktu: „Za społeczną wrażliwość w propozycjach nowych funkcji dla obiektów historycznych”.

Nagrody zostały wręczony przez wójta Gminy Stare Czarnowo podczas imprezy uświetniającej 800-lecie klasztoru w Kołbaczu, 4 września. w Domu Konwersów. Wtedy również oficjalnie otwarta została wystawa prac konkursowych.

Opracowane projekty pokazały dużą kreatywność w poszukiwaniu koncepcji rewitalizacji zabytkowego otoczenia Kołbacza oraz umiejętność całościowego porządkowania zastanej przestrzeni – zarówno układu urbanistycznego oraz krajobrazowego. Prace zawierały wiele inspirujących pomysłów, które mogą przywrócić świetność pocysterskim, kołbackim zabytkom i zwiększyć atrakcyjność turystyczną miejscowości.

Dużym wsparciem w organizacji konkursu była osoba pani dr hab. Heleny Freino, prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich w Szczecinie, której życzliwa pomoc i wiedza pozwoliły z powodzeniem zrealizować to przedsięwzięcie.