Przewodnik dźwiękowy po cysterskim Kołbaczu

Materiał przygotowany został w ramach polsko-niemieckich warsztatów teatralnych „Kołbacz 2010”, 23.09.2010 – 03.09.2010. Autor: Zbigniew Plesner, narrator: Jacek Polaczek. głos: Daria Ciastko. Zapraszamy do podróży w cysterską przeszłość!

Zawartość przewodnika:

  1. Historia Kołbacza
  2. Historia zakonu cystersów
  3. Działalność gospodarcza cystersów
  4. Życie codzienne cystersów
  5. Cystersi w Polsce
  6. Historia klasztoru w Kołbaczu
  7. Chorał

4 i 5 września 2010 r. na terenie dawnego cysterskiego klasztoru w Kołbaczu odbyły się uroczystości związane z jego 800-leciem. Budowę ceglanego założenia klasztornego kołbaccy mnisi rozpoczęli  w 1210 r. W ramach wydarzeń odbył się I Transgraniczny Jarmark Cysterski, zorganizowany przez Gminę Stare Czarnowo oraz koncert Chóru Pomerania „ENSEMBLE”, który wcześniej uświetniał uroczystą mszę św.

Następnie otwarto I Ogólnopolską Konferencję Organizacji Pozarządowych zajmujących się ochroną dziedzictwa zakonu cystersów. Konferencję przygotowało Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego z Bierzwnika. W trakcie imprezy nastąpiło także wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „Kołbacz- reKonstrukcja” na wizję rewitalizacji miejscowości Kołbacz w oparciu o jej unikalne historyczne dziedzictwo. Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki zaprosiło uczestników i gości na wystawę pokonkursową. Z kolei w Galerii Cysterskiej pokazana została wystawa prezentująca skandynawskie źródła kołbackich cystersów.
Wydarzenie zakończyło się plenerowym spektaklem pt. „Światło i Dźwięk”’ w wykonaniu młodzieży z Polski i Niemiec. Reżyserem spektaklu był Reinhold Koch z Niemiec, wspierał go red. Zbigniew Plesner z PR Szczecin. Efektem prac młodzieży i instruktorów jest także dźwiękowy przewodnik po Kołbaczu.