Dom Opata w obiektywie

Obecny dom opata to jedyna pozostałość tzw. „małego klasztoru” należącego do przełożonego zgromadzenia, bo, zgodnie z cysterską regułą, opat posiadał własne dobra, odrębne od klasztornych. Gotycko-renesansowy budynek z I poł. XIV w. zbudowano z cegły w wątku wendyjskim i gotyckim. Warto zobaczyć odrestaurowany portal w elewacji zachodniej, otwory okienne i blendy, a w zajmowanym przez bibliotekę wnętrzu – oryginalne detale.

Na fotografiach.:

  • dom opata współcześnie
  • portal w elewacji zachodniej
  • wnętrze biblioteki gminnej
  • budynek domu opata z końca lat 70.