Spichlerz w światłocieniu

Spichlerz wydobyty z mroku, uchwycony w poświacie porannego słońca, które wpada do wnętrza przez szczeliny i ubytki w gotyckim murze. Klimat miejsca utrwalony w analogowej, czarno-białej fotografii Roberta Górskiego.
Miejsce, w którym architektura i przestrzeń sacrum przenika się z wtórną funkcją gospodarczą obiektu. Gdzie wczesnogotycka cegła sąsiaduje z kontrukcjami ciesielskimi.    

Spichlerz utworzony został w nawie głównej klasztoru, po jego sekularyzacji w XVI wieku. Wtedy to nawa główna najstarszego na Pomorzu Zachodnim kościoła ceglanego została podzielona drewnianymi stropami na cztery kondygnacje. Pochodzące w większości z XVI wieku stropy wraz z podporami tworzą największą i zapewne najstarszą spośród zachowanych w regionie konstrukcji ciesielskich.