Projekty

  • Doba z cystersami

    Wystawa fotografii Piotra Kubickiego, której wernisaż odbył się 25 października 2008 roku, podczas pierwszej edycji projektu kulturalnego „Cienie zapomnianych kultur”.

    czytaj dalej >

  • Legendy cysterskie

    Legendy cysterskiego Kołbacza w opracowaniu Marcina Kowalskiego: Legenda o ślepej rozecie, Legenda o opacie i rybie siei.

    czytaj dalej >