Doba z cystersami

Wystawa fotografii Piotra Kubickiego, której  wernisaż odbył się 25 października 2008 roku, podczas pierwszej edycji projektu kulturalnego „Cienie zapomnianych kultur” w nawie głównej kościoła cysterskiego w Kołbaczu (dawniej spichlerz), inaugurując otwarcie Galerii Cysterskiej.  Jutrznia odmawiana o wschodzie słońca, wspólne posiłki w refektarzu, praca w szklarni, dojenie krów… Utrwalony w fotografiach rytm codziennego życia zakonników klasztoru cysterskiego w Wąchocku, wypełnionego modlitwą i pracą, zgodnie z regułą św. Benedykta – ora et labora.