Relacja z warsztatów botanicznych

24.05.2015

22 maja, w piątek, odbyła się prezentacja efektów pracy warsztatowej. Ogród stworzony przez młodzież pod kierunkiem dr inż. arch. Olgi Sietnickiej ożył – stał się miejscem spotkania z mieszkańcami, wspólnych rozmów i słodkiego poczęstunku, który przygotowany został specjalnie na tę okazję.
O takiej przestrzeni marzyliśmy 🙂

Młodzież miała okazję zaprezentować efekt swoich prac oraz ich poszczególne etapy. Ilustrowała to mała, plenerowa wystawa fotografii wykonywanych podczas warsztatów przez Małgorzatę Palus, dokumentująca atmosferę prac w wirydarzu. Ideą warsztatów było stworzenie zalążka współczesnego ogrodu nawiązującego do cysterskiej historii Kołbacza.

Pierwszego dnia warsztatów młodzież poznała symbolikę średniowiecznego wirydarza, rośliny z przyklasztornych ogrodów i opowieści związane z nimi, szkicowała również projekty wirydarza. Po wspólnych naradach i dyskusjach wyłoniono jedną koncepcję, która była realizowana przez następne dwa dni warsztatów. Wcześniej przy pomocy miarki, sznurka i tyczek młodzież wytyczała kształt przyszłego ogrodu.

Warsztatowicze podzieleni na kilka zespołów przygotowywali teren do sadzenia drzew. Jabłonie różnych odmian stały się motywem przewodnim wirydarza (m.in. purpurowe, rajskie, papierówki, kosztela – łącznie 12 szt.). Stanowiło to nawiązanie do historii Kołbacza, bo to m.in. z sadów jabłkowych słynęli w średniowieczu tutejsi cystersi. Na ślub królewny polskiej Anny Jagielonki z księciem Bogusławem X jechały z cysterskiego opactwa w Kołbaczu wozy pełne jabłek – a więc ich smak musiał być ceniony!

Mamy nadzieję, że ogród będzie się rozrastał, zostanie otoczony należną troską – nie tylko przez jego twórców, bo o tym jesteśmy przekonani 🙂 – i stanie się miejscem otwartym na różnego rodzaju gminne czy szkolne wydarzenia społeczne i kulturalne.

Warsztaty poprowadziła dr inż. arch. Olga Sietnicka z Akademii Sztuki w Szczecinie, pasjonatka i projektantka ogrodów, przy współpracy z nauczycielem biologii Beatą Zawadzką oraz pedagogiem szkolnym Małgorzatą Palus. Warsztaty mogły się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Gminy Stare Czarnowo. Zrealizowane zostały przy współpracy Zespołu Szkół w Kołbaczu oraz księdza proboszcza Andrzeja Sowy.

Na koniec coś jeszcze – dochodzą nas dobre wieści, jakoby pojawili się pierwsi donatorzy, którzy chcą zasilić finansowo projekt rozwoju wirydarza. Dziękujemy serdecznie!