Stowarzyszenie

O nas

Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki od 2009 roku realizuje działania artystyczne, edukacyjne i popularyzatorskie, sięgające do międzykulturowego dialogu i jednocześnie prezentujące lokalną tożsamość. Zainspirowani wielowiekowym dziedzictwem kołbackich cystersów przypominamy ich materialny dorobek i od początku wskazujemy na konieczność rewitalizacji obiektów dawnego opactwa cysterskiego. Ich ranga potwierdzona została w 2014 roku wpisaniem na listę Pomników Historii.

W przestrzeni pocysterskich obiektów zainicjowaliśmy wspólnie projekt „Cienie zapomnianych kultur”, w ramach którego odbywają się koncerty, wystawy i spotkania. Odkryty na nowo spichlerz zamieniliśmy w Galerię Cysterską, której atmosfera jest za każdym razem zaproszeniem w ponadczasową podróż. W Kołbaczu goszczą artyści, muzycy, etnografowie, społecznicy. Oryginalne osobowości wypełniają spichlerz ważnymi tematami i wartościami zacieranymi przez czas, spychanymi często na cywilizacyjny i kulturowy margines.

Od kilku lat Spichlerz Sztuki realizuje cykliczne warsztaty (m.in. filmowe, teatralne, dźwiękowe, botaniczne), obecnie pod nazwą „Ogród inspiracji”. W duchu inspirowanym cysterskim labora, zaproszeni artyści i animatorzy kultury pracują twórczo z lokalną młodzieżą. Razem, bez kompleksów, pielęgnujemy swoją lokalność, szukając w niej uniwersalnych wartości.

Stowarzyszenie dwukrotnie (w 2010 i 2014 r.) zdobyło statuetkę „Bociana” – nagrodę Starosty Gryfińskiego w kategorii kultura. Prezes stowarzyszenia Radosław Palus został wyróżniony w 2015 roku nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pro Arte.

Wszystkie swoje działania możemy realizować dzięki życzliwości i otwartości ks. kanonika Andrzeja Sowy, gospodarza obiektów pocysterskich w Kołbaczu (i jednocześnie członka zarządu stowarzyszenia) oraz dzięki wsparciu lokalnych partnerów i sponsorów – przyjaciół pocysterskiego Kołbacza, którzy, tak jak my, uwierzyli w potencjał kulturalny tego miejsca i dali się nim zachwycić.

Statut

Cele Stowarzyszenia § 2. 1. Działania artystyczne, edukacyjne i popularyzatorskie wspierające aktywność społeczności lokalnych, na bazie wielowiekowego cysterskiego dziedzictwa Kołbacza i okolic. 2. Propagowanie postaw zaangażowania i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

25.10.2008 KOŁBACZ , DAWNY KLASZTOR CYSTERSÓW . IMPREZA CIENIE ZAPOMNIANYCH KULTUR, FOT. CEZARY ASZKIEŁOWICZ / AGENCJA GAZETA

Zarząd

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes – Radosław Palus
Wiceprezes – Robert Górski
Sekretarz – Małgorzata Palus
Skarbnik – Aneta Kiedrzyn
Członek Zarządu – Tomasz Szymański

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Grażyna Kiedrzyn
Członek Komisji Rewizyjnej – Piotr Kubicki
Członek Komisji Rewizyjnej – Jarosław Pierzchała

Polecane linki: