MY NA FACEBOOK'u

ZOBACZ GALERIĘ

Cienie zapomnianych kultur 2011
Galeria Cysterska
Cienie zapomnianych kultur 2013
Zobacz nas na You Tube
Cienie zapomnianych kultur 2010
Cienie zapomnianych kultur 2009
Cienie zapomnianych kultur 2008
Spichlerz w światłocieniu

Kołbacz reKonstrukcja

Konkurs „Kołbacz – reKonstrukcja" dla młodych architektów i projektantów na wizję rewitalizacji miejscowości Kołbacz w oparciu o jej unikalne historyczne dziedzictwo - rozpisany w maju 2010 r. Konkurs, którego organizatorem było Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki, a fundatorem nagród Gmina Stare Czarnowo adresowany był do studentów oraz absolwentów uczelni kształcących w dziedzinie projektowania (architektury, budownictwa, architektury krajobrazu), którzy nie ukończyli 35 roku życia. Na konkurs nadesłano 17 prac, w większości zespołowych. Uczestnicy mogli zmierzyć się w swoich pracach z tematyką rewitalizacji w kategoriach:architektoniczno - urbanistycznej, przyrodniczo - krajobrazowej, a także społeczno - kulturowej.

Jury konkursowe w skład którego wchodzli arch. Małgorzata Cymbik (Towarzystwo Urbanistów Polskich w Szczecinie), arch. Iwona Łukaszewska (Towarzystwo Urbanistów Polskich w Szczecinie), arch. Marek Orłowski (Stowarzyszenie Architektów Polskich w Szczecinie), Marek Woś (wójt Gminy StareCzarnowo), ks. Andrzej Sowa (proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Kołbaczu, historyk sztuki), Radosław Palus (prezes Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki) zdecydowało o przyznaniu:

1) przyznaniu dwóch równorzędnych pierwszych nagród pracom przygotowanym przez:
- zespół w składzie: Tomasz Małachowicz i Mateusz Grzybowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek – Architektura i Urbanistyka)Uzasadnienie werdyktu:"Za najlepsze połączenie klimatu przestrzeni zastanej z nowymi elementami zagospodarowania oraz dbałość o wykorzystanie systemu przestrzeni publicznych".

- zespół w składzie: Roman Brunda i Dorota Franek (ZUT w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, kierunek – Architektura Krajobrazu)Uzasadnienie werdyktu:"Za najbardziej kreatywne podejście doserca Kołbacza, tj. otoczenia pocysterskiego kościoła".

2) przyznaniu trzeciej nagrody pracyprzygotowanej przez zespół w składzie: Joanna Bartoszewicz, Karol Kowalski,Michał Pawluk, Maciej Prósiński (ZUT w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek – Architektura i Urbanistyka).Uzasadnienie werdyktu:"Za niezwykle bogatą i kompleksową choćnieco oderwaną od tradycji, koncepcję zagospodarowania dużego obszaru Kołbacza i wartościową propozycję funkcjonalną zabudowy terenu Kołbacza".

3) przyznaniu trzech wyróżnień pracom przygotowanym przez:- zespół w składzie: Barbara Talaśka, Adam Nieszporek, Karol Wierciński (GreenUrban Planning Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu i PlanowaniaPrzestrzennego),Uzasadnienie werdyktu:"Za rozmach w kreowaniu nowej zabudowy ikoncepcję produktów regionalnych".

- zespół w składzie: Karolina Piórkowska, Ewa Przepiórska, Łucja Wyrąbkiewicz,Joanna Wiśniowiecka, Tomasz Ryba (ZUT w Szczecinie, Wydział Budownictwa iArchitektury, kierunek – Architektura i Urbanistyka)Uzasadnienie werdyktu:"Za najlepszą przystań kajakową".

- zespół w składzie: Sylwia Białoszycka, Agata Kowalak, Katarzyna Lukosek,Irena Nowacka, Aleksandra Ostapiuk (ZUT w Szczecinie, Wydział Budownictwa iArchitektury, kierunek – Architektura i Urbanistyka)Uzasadnienie werdyktu:"Za społeczną wrażliwość w propozycjach nowych funkcji dla obiektów historycznych".

Nagrody zostały wręczony przez wójta Gminy Stare Czarnowo podczas imprezy uświetniającej 800-lecie klasztoru w Kołbaczu, 4 września. w Domu Konwersów. Wtedy również oficjalnie otwarta została wystawa prac konkursowych.

Opracowane projekty pokazały dużą kreatywność w poszukiwaniu koncepcji rewitalizacji zabytkowego otoczenia Kołbacza oraz umiejętność całościowego porządkowania zastanej przestrzeni – zarówno układu urbanistycznego oraz krajobrazowego. Prace zawierały wiele inspirujących pomysłów, które mogą przywrócić świetność pocysterskim, kołbackim zabytkom i zwiększyć atrakcyjność turystyczną miejscowości.

Dużym wsparciem w organizacji konkursu była osoba pani dr hab.Heleny Freino, prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich w Szczecinie, której życzliwa pomoc i wiedza pozwoliły z powodzeniem zrealizować to przedsięwzięcie.

Mapa dźwiękowa Kołbacza

Efekt nagrań terenowych zrealizowanych przez lokalną młodzież pod kierunkiem Michała Zygmunta, w ramach projektu "Ogród inspiracji" WIĘCEJ...

Mapping 3D

Trzy odsłony mappingu, inspirowane historią opactwa cystersów w Kołbaczu, zrealizowane podczas "Cieni zapomnianych kultur" 2018-2020 WIĘCEJ...

Rozeta inspiruje

Słynna kołbacka rozeta inspiruje i dziś - stanowi atrakcyjny motyw dla wzornictwa i promocji regionu. WIĘCEJ...

Życie w kolektywie

Wystawa prezentująca społeczność Kołbacza i okolic zorganizowaną wokół socjalistycznej idei agromiasta. WIĘCEJ...

Pierwszy Film o Kołbaczu

Film powstał w ramach warsztatów filmowych dla młodzieży Polska.doc (11-17 lipca 2011 r.). WIĘCEJ...

Podróż przez Weizacker

Strój pyrzycki, strój Weizacker... Dwie nazwy splecione w jedną, niezwykłą historię... WIĘCEJ...

Doba z cystersami

Wystawa fotografii Piotra Kubickiego, której wernisaż odbył się 25 października 2008 roku, podczas pierwszej edycji projektu kulturalnego „Cienie zapomnianych kultur”. WIĘCEJ...